Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

"Αναδυόμενες ιδιότητες" & "Δημόσιο δάσος"

Οι αναδυόμενες ιδιότητες είναι νέα χαρακτηριστικά ενός συνόλου τα οποία προκύπτουν μέσα από την αλληλεπίδραση και τη διασύνδεση των μερών του.
Αυτή η ιδέα της αναδυσης κατανοείται και πιό απλά με ένα...κέικ. Ένα κέικ έχει τη γεύση που δε βρίσκεται σε κανένα από τα συστατικά του. Ούτε όμως η γεύση προκύπτει απλώς ως ένας μέσος όρος των επιμέρους γεύσεων των συστατικών του (έχεις γευτεί ποτέ "κάτι ανάμεσα σε αλεύρι και γάλα"?!). Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Το κέικ υπερβαίνει το απλό άθροισμα των συστατικών του.
Εν μέρει γι' αυτό τον λόγο, τα κοινωνικά δίκτυα* είναι δημιουργικά. Και αυτό που δημιουργούν δεν ανήκει σε κανένα μεμονωμένο άτομο, αλλά αποτελεί κοινή ιδιότητα όλων όσων συμμετέχουν στο δίκτυο.

Από αυτή τη σκοπιά ένα κοινωνικό δίκτυο μοιάζει μ' ένα δημόσιο δάσος: όλοι ωφελούμαστε απ' αυτό αλλά θα πρέπει όλοι να το προστατεύουμε ώστε να παραμένει υγιές και παραγωγικό.
Τα κοινωνικά δίκτυα είναι πανταχού παρόντα και κατεξοχήν ανθρώπινα. Χρειάζονται φροντίδα και δεν πρέπει να τα θεωρούμε δεδομένα.

Επιλογές από σκέψεις και μελέτες των Ν. Χρηστάκη και J.Fowler

* Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από την ομάδα (η οποία ορίζεται με βάση κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα πχ γυναίκες, δικηγόροι ή και με βάση το γεγονός ότι μπορούμε κυριολεκτικά να τη δείξουμε "εκείνοι εκεί οι άνθρωποι που περιμένουν στην ουρά"). Ενώ είναι ένα σύνολο ατόμων, όπως και η ομάδα, παράλληλα είναι και κάτι πολύ περισσότερο: ένα συγκεκριμένο σύνολο συνδέσεων ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. Αυτοί οι δεσμοί, και το ιδιαίτερο μοτίβο τους, είναι συχνά πολύ πιο σημαντικοί από τα ίδια τα άτομα. Επιτρέπουν στις ομάδες να κάνουν πράγματα τα οποία θα ήταν αδύνατα για ένα ασύνδετο σύνολο ατόμων."

1 σχόλιο: